Metoda DNS

Podstawy „praskiej szkoły” rehabilitacji i medycyny manualnej położyli w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku lekarze neurologicznej kliniki akademickiej w Henner- Karel Lewit , Vaclav Vojta , Vladimir Janda.

W obecnych czasach prof. Pavel Kolář przestrzega i nadal rozwija te zasady w całkowicie oryginalnej i obecnie uznawanej na całym świecie metodzie rehabilitacji, która jest zarejestrowana na całym świecie jako Dynamic Neuromuscular Stabilization ( DNS ).

Metoda ta opiera się na zasadach kinezjologii rozwojowej i ontogenezy. Pacjenta bada się porównując jego wzorce motoryczne z wzorcami prawidłowo rozwijającego się dziecka. Koncepcja ta obejmuje wszystkie układy zmysłowe (wzrok, słuch, układ przedsionkowy, czucie głębokie, eksterocepcję, obszar twarzowo-czaszkowy). Celem terapii jest przywrócenie stabilizacji całego ciała poprzez dobór odpowiednich dla danego pacjenta ćwiczeń.

Zastosowanie metody:

  • pediatria (porażenie mózgowe, wady postawy, kręcz szyi, zwichnięcie stawów biodrowych itp.),
  • neurologia (udar, SM, choroba Parkinsona itp.),
  • ortopedia (choroby zwyrodnieniowe, stan po endoprotezoplastyce stawów itp.),
  • oraz w sporcie amatorskim jak i wyczynowy w celu poprawy jakości oraz techniki.