Metoda BOBATH

W swoich założeniach metoda Bobath ma na celu indywidualną ocenę stanu czynnościowego oraz rozwiązywanie problemów związanych z zaburzeniami w obrębie funkcji ruchu oraz kontroli postawy ciała wśród osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Czynności dnia codziennego pacjenta oceniane są w różnych warunkach, a program terapii jest interaktywnym procesem obejmującym całodobowe działania. Dlatego też terapeuta opiera swoje działania o współpracę z rodziną pacjenta.
W metodzie stosowane są techniki, które wpływają na obniżenie nadmiernego napięcia mięśniowego lub podwyższenie go w sytuacji, kiedy jest ono zbyt niskie. Ważnym aspektem jest hamowanie odruchów patologicznych. Ćwiczenia proponowane są w taki sposób, aby angażować całe ciało pacjenta. Pomaga to w przeniesieniu zdobytych umiejętności do codziennej aktywności. Celem terapii jest doprowadzenie pacjenta do możliwie największej samodzielności.

Główne zasady metody:

  • Normalizowanie napięcia mięśniowego.
  • Hamowanie odruchów nieprawidłowych.
  • Dążenie do kontroli postawy oraz wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.
  • Przeniesienie zdobytych umiejętności na czynności codzienne (terapia zajęciowa).