Nasz zespół

        Fizjoterapeuta  Katarzyna Krej

- PNF

- MTG

- Terapia manualna

- Pinoterapia

Fizjoterapeuta  Daria Kowalska-Fajfer

- Kinesiotaping KT1+KT2

- tDCS Brainstim

- Wielowymiarowa terapia manualna stóp

- Konferencja - padaczka

- Komora Hiperbaryczna AHA Flex

- PNF

- Terapia ręki

- Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

- Elementy metody Pilates w rehabilitacji

- Diagnostyka obrazowa

- PNF w pediatrii

- Korowe zaburzenia widzenia

- Rozwój ortopedyczny tułowia i kończyny dolnej

- Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

- RADIOLOGIA KRĘGOSŁUPA W TERAPII MANUALNEJ I OSTEOPATII

- RADIOLOGIA STAWÓW OBWODOWYCH W TERAPII MANUALNEJ I OSTEOPATII

- WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE NA SKOLIOZY

- Rozwojowa dysplazja bioder- podejście naukowe i osteopatyczne

- Zaopatrzenie ortopedyczne w praktyce fizjoterapeuty

- Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym. Analiza problemu oraz sposoby korekcji

- Fizjoterapeutyczne spojrzenie na problemy diagnostyczno-terapeutyczne w obrębie kończyny górnej

- Prodrobot obsługa

- Zrozumieć udar

- Pediatria jakiej nie znacie

- Badanie stóp jako podstawy narządu ruchu

- Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia

- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz - FITS

 

Fizjoterapeuta  Wioletta Grabiec 

- Terapeuta SI

- Instruktor masażu dzieci metoda Shantala oraz masażu osób dorosłych metoda Shantala

- Terapeuta stawów skroniowo- żuchwowych

- PNF

- PNF i skoliozy

- Terapia wisceralna

- Drenaż limfatyczny i kompleksowa terapia przeciwobrzekowa

- Trigger Points Therapy i zintegrowane techniki nerwowo- mięśniowe

- Szkolenia z zakresu neurorozwojowego usprawniania dzieci

- Kinesiology Taping

 

Fizjoterapeuta  Aleksandra Duda 

- Terapeuta neurorozwojowy - studia podyplomowe Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

- Terapeuta metody DENEMS 

- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy

- PNF

- Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii

 

Fizjoterapeuta  Alina Kuś

- Uroginekologia

- Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej z akredytacją

Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego (PTUG)

- Terapia Manualna w koncepcji osteopatycznej - Diagnostyka i leczenie 

- Blizna - terapia kompleksowa

- Rozejście mięśnia prostego brzucha - Terapia kompleksowa

- Podejście osteopatyczne w terapii kobiet Trening funkcjonalny po operacjach ginekologicznych

- Aktywność fizyczna kobiet w ciąży

- Aktywność fizyczna kobiet po porodzie

- Kinezjotaping kobiet w ciąży i po porodzie

- Zastosowanie terapii TECAR Winback Intimity w fizjoterapii uroginekologicznej

  

Fizjoterapeuta  Martyna Granieczny

 -Terapeuta neurorozwojowy (studia podyplomowe Neurorozwojowa terapia dzieci z zaburzeniami układu nerwowego)

- Terapeuta metody DENEMS

- Trójpłaszczyznowa terapia manualna stop u dzieci na podstawach neurofizjologicznych

- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

- Taping rehabilitacyjny

 

Fizjoterapeuta  Małgorzata Szwałek

- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt

- Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy

- Neurozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja dzieci

- Terapia manualna w pediatrii

- Terapia osteopatyczna w pediatrii

- Terapia manualna wg Mulligana

- PNF

- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz - FITS

- Terapeuta integracji sensorycznej

 

Fizjoterapeuta  Mariusz Tofil

         - Movement System Impairments (MSI), Instruktor: prof. Shirley Sahrmann

         - Koncepcja McConnell: kręgosłup lędźwiowy, kończyna dolna, Instruktor: dr Michał Hadała

         - Terapia manualna, Instruktor: mgr Wojciech Zaręba

         - FDM- Fascial Distortion Model, Instruktor: mgr Adam Kuna

         - Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym, Instruktor: dr n. med. Stanisław Faliszewski

         - The Movement Solution (15 dni z Kinetic Control), Instruktor: dr Michał Hadała, mgr Wojciech Zaręba

         - Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe, Instruktor: Carol Manheim

         - Neuromobilizacje układu nerwowego wg NOI, Instruktor: Irene Wicki

         - Igłoterapia sucha punktów spustowych, Instruktor: dr Ricardo Ortega Santiago

         - CRAFTA Basic, Instruktor: Christian Voith

         - PNF Basic, Instruktor: mgr Katarzyna Fountoukidis

         - Egzamin uwierzytelniający- Certyfikowany Terapeuta Instytutu McKenziego

         - McKenzie cz. D, Instruktor: mgr Rajmund Tomczakowski

         - Kinesiology Taping Basic, Instruktor: mgr Ireneusz Hałas

         - McKenzie cz. C, Instruktor: mgr Jacek Tuz

         - Chiropraktyka McTimoney- Corley’a, Instruktor: prof. dr hab. n. med. Mariusz Posłuszny, mgr Bartosz Posłuszny

         - McKenzie cz. B, Instruktor: mgr Jacek Tuz

         - McKenzie cz. A, Instruktor: mgr Rajmund Tomczakowski

  

Fizjoterapeuta  Przemysław Pojda

- Vojta

- BOBATH

- Terapia manualna

 

Fizjoterapeuta  Monika Bienioszek

- Terapeuta Koncepcji Hallwick

- Student Terapii Watsu

  

Marketing w Social Media  Kamil Kuczawski 

Rejestratorka  - Daria Sikora 

Rejestratorka   - Monika Bienioszek

 

X-DREAM.pl