Psycholog

Do kogo skierowana jest oferta psychologiczna:

 • Dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu rodzinnym, szkolnym i społecznym,
 • Rodziny potrzebujące wsparcia w zakresie wychowawczym, emocjonalnym społecznym,
 • Młodzież i osoby dorosłe mające trudności z realizacją celów,
 • Rodzice i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą,
 • Osoby w kryzysie emocjonalnym, kryzysie życiowym, z trudnościami w relacjach międzyludzkich, z obniżonym poczuciem własnej wartości wiary w siebie.

Ponadto:

 • Prowadzimy indywidualną terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i rodzin,
 • Diagnostykę psychologiczną,
 • Terapię rodzin potrzebujących wsparcia w zakresie wychowawczym, społecznym, emocjonalnym.
 • Praca z osobami z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym, zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem oraz z zaburzonym rozwojem psychopoznawczym, psychospołecznym, psychoruchowym,
 • młodzieżą i osobami dorosłymi mającymi trudności w realizacji swoich celów,
 • osobami zmagające się z zaburzeniami psychosomatycznymi (psychofizycznymi) oraz różnego rodzaju tikami,
 • osobami w kryzysie emocjonalnym oraz życiowym, z trudnościami w relacjach międzyludzkich, z obniżonym poczuciem własnej wartości wiary w siebie,
 • wspieranie rodzin w radzeniu sobie ze stresem oraz różnymi problemami z zachowaniem i emocjami,
 • praca z rodzinami nad poprawą ich wzajemnych relacji,
 • mediacje w rozwiązywaniu konfliktów czy sporów na linii dom - szkoła, rodzic -rodzic,
 • budowanie i odbudowywaniem relacji oraz wspomaganiem realizacji wspólnie wypracowanych celów,
 • warsztaty psychoedukacyjne oraz spotkania informacyjne dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami
 • warsztaty/szkolenia z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zarządzania, rozwoju osobistego, mediacji, doradztwa zawodowego, motywacji i automotywacji.